مرز ایران کرواسی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

مرز: ایران کرواسی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی آیا بهشت خیلی سریع دل نجفی را زد؟

صندلی گارانتی شده است قالیباف طی ۱۲ سال نشستن بر کرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حالا شش ماهه جهت محمد علی نجفی به صندلی لرزانی تبدیل شده. این اتفاق به ع

آیا بهشت خیلی سریع دل نجفی را زد؟

آیا بهشت خیلی سریع دل نجفی را زد؟

عبارات مهم : ایران

صندلی گارانتی شده است قالیباف طی ۱۲ سال نشستن بر کرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حالا شش ماهه جهت محمد علی نجفی به صندلی لرزانی تبدیل شده. این اتفاق به علل مختلفی بر می گردد. آنچه قطعی است ولی به یک عامل مهم برمی گردد؛ «بر هم زدن نظمی که قالیباف و متحدانش طی ۱۲ سال در حیاط خلوت شهرداری داشتند و حالا نجفی می خواهد این نظم را بهم بزند.»

آیا بهشت خیلی سریع دل نجفی را زد؟


شهرداری در دوران قالیباف چند مشخصه مهم داشت؛ نخست فعالیت گسترده شرکت های فرادولتی و در اصطلاح خصولتی بود. در بعضی پروژه های کلان مانند پل صدر و خط هفت مترو ردی از آنها را به روشنی می توان دید.


دوم اینکه قالیباف در شهرداری بخش مهمی از پیمانکاران فرهنگی را از زیر مجموعه های همسو با گرایش سیاسی خود ، سر سفره فعالیت های فرهنگی در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشاند. آنها در رسانه های شهرداری، شرکت فرهنگی و هنری شهرداری تهران، طرح هایی مانند بیلبورد ها، پروژه های کلان فرهنگی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و.. سهم داشتند. تا جایی که در مراسم تقدیر از فعالیت های فرهنگی او در تاریخ سوم شهریور ۹۶ ، طیف متنوعی از اشخاص نظام سیاسی ایران، حاضر شدند و از او تقدیر کردند.

صندلی گارانتی شده است قالیباف طی ۱۲ سال نشستن بر کرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حالا شش ماهه جهت محمد علی نجفی به صندلی لرزانی تبدیل شده. این اتفاق به ع


سومین مشخصه قالیباف در شهرداری،دست باز پیمانکاران در تمامی معاونت ها از عمرانی و شهرسازی گرفته تا زیباسازی و شرکت فرهنگی و هنری بود. تا جایی که رحمت الله حافظی یکی از جدی ترین منتقدان او در شورای شهر چهارم در یکی از گفت و گو های خود با خبرآنلاین، صراحتا بیان کرد شهرداری را پیمانکاران مدیریت می کنند.


 حالا با این اوضاع نجفی تلاش داشته که اولا قرارداد ها و مدیریت منابع مالی در شهرداری را براق تر از گذشته کند. جهت این اقدام او به دنبال این بود که شرکت بازرسی شهرداری را پایه گذاری کند ولی با تصویر العمل بسیار جدی بعضی نهادهای نظارتی با بهانه موازی کاری مواجه شد. در قدم دوم تلاش داشت و دارد در خدمات فرهنگی که به شهروندان تهرانی ارائه می دهد به نیازهای مورد نظر شهروندان زیاد نزدیک شود تا آنچه نظام سیاسی کشور از او می خواهد که در ماجراهای برج میلاد به حاشیه کشیده شد و در قدم سوم تلاش داشت و دارد، در واگذاری امور شهرداری به بخش شخصی وسواس بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند. این مساله هم خود را در تجمع های هر روزه ی پیمانکاران بدهکار برابر شهرداری نشان می دهد.

تا جایی که یکی از اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درد پیمانکاران را نه بدهکاری که نا مشخص بودن آینده قراردادهای آنها با شهرداری می خواند. 
مجموعه این کارها از سوی نجفی به اندازه زیادی حساسیت برانگیز هست. خصوصا جهت آنها که ۱۲ سال با کمترین نظارتی سر سفره شهرداری بودند و حالا یا باید در این سفره مهربان تر بنشینند و یا آن را ترک کنند. 
وقتی نجفی صندلی این طیف در حیاط خلوت ۱۲ ساله را لرزان کرده، بعد لرزه ها به صندلی او در بهشت هم می رسد.

آیا بهشت خیلی سریع دل نجفی را زد؟

می ماند اینکه استعفای نجفی با توجه به نیاز اجتماعی جهت مقاومت او، چقدر در این فضا تصمیم درستی است بحث دیگری می تواند باشد ولی آنچه قطعی است اینکه فشارهای بیرونی قابل آینده نگری بود ولی نه اینقدر زود! این فشارها خیلی سریعتر از آنچه آینده نگری می شد نجفی را از بهشت دلزده کرده است.

خبرانلاین/محمدحسین نجاتی

واژه های کلیدی: ایران | صندلی | فعالیت | قالیباف | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs