مرز ایران کرواسی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

مرز: ایران کرواسی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی صادق زیباکلام پاسخ می دهد ، آیا محمد بن سلمان، رضاشاه عربستان است؟

از زمانی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این کشور دست به بعضی اصلاحات زده هست، جهت توصیف کارها او از عنوانی مثل تجدد آمرانه استفاده می‌شود. این اصطلاح جهت ب

صادق زیباکلام پاسخ می دهد ، آیا محمد بن سلمان، رضاشاه عربستان است؟

آیا محمد بن سلمان، رضاشاه عربستان است؟/ صادق زیباکلام پاسخ می دهد

عبارات مهم : سیاسی

از زمانی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این کشور دست به بعضی اصلاحات زده هست، جهت توصیف کارها او از عنوانی مثل تجدد آمرانه استفاده می شود. این اصطلاح جهت بسیاری از ایرانی ها آشناست. از تجدد آمرانه قبلا نیز جهت توصیف رفتارهای رضاخان استفاده شده است بود. ولی به راستی بن سلمان تا چه اندازه با رضاشاه قابل مقایسه است؟

فرارو در این زمینه سراغ صادق زیباکلام رفته هست؛ کسی که اظهارنظر متفاوت و جنجالی اش راجع به رضاشاه را بسیاری از ما دیده یا خوانده ایم.

صادق زیباکلام پاسخ می دهد ، آیا محمد بن سلمان، رضاشاه عربستان است؟

مهمترین شباهت کارها بن سلمان و رضاشاه در این است که هردوی آنها به تغییرات و اصلاحاتی دست زدند که از اوج صورت گرفته هست. موتور این نوسازی نهادهای اجتماعی نیستند بلکه دولت هست. ما در علوم سیاسی به این نوع اصلاحات، نوسازی آمرانه می گوییم.

زیباکلام ادامه می دهد: وجه دیگر تشابه این است که رضاشاه نسبت به نخبگان سیاسی قاجار که تا قبل از او اعمال قدرت می کردند، فوق العاده بدبین بود و رجال قاجار را عامل عقب ماندگی می دانست. او اعتقاد بود قاجارها هیچ خدمتی به مملکت نکرده اند و فقط به فکر منافع خود بوده اند. بن سلمان هم تا حدودی همین نگاه را نسبت به بسیاری از نخبگان سیاسی عربستان دارد. سومین وجه تشابه تجدد رضاخان با بن سلمان در نحوه برخورد این دو هست. رضاشاه بسیار با نخبگان سیاسی وقت خود با تحکم و آمرانه برخورد می کرد. بن سلمان هم همانطور که می بینیم این واکنش‌ها تحکم آمیز را دارد.

از زمانی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این کشور دست به بعضی اصلاحات زده هست، جهت توصیف کارها او از عنوانی مثل تجدد آمرانه استفاده می‌شود. این اصطلاح جهت ب

او اعتقاد است: اصلاحات اخیر بن سلمان با تجدد آمرانه رضاشاه یک وجه اشتراک دیگر نیز دارد. البته بهتر است در این وجه اشتراک بن سلمان را با سیدضیاء مقایسه کنیم. بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، سیدضیاءالدین طباطبایی به نخست وزیری رسید و بلافاصله سران قاجار را بازداشت کرد. نزدیک به صد نفر از بزرگان قاجار بازداشت شدند.

سیدضیاء هم گفت که بازداشت شدگان به خاطر خیانت به کشور محاکمه خواهند شد ولی در نهایت ادله ای جهت ارائه به دادگاه وجود نداشت. از سوی دیگر فضای حاکم بر آن دوران کشور عزیزمان ایران از نظر آزادی و دموکراسی بسیار پیشرفته تر از امروز عربستان بود. یعنی حکومت کشور عزیزمان ایران نمی توانست افراد را به صورت مخفیانه محاکمه کند بلکه باید علنی محاکمه می شدند. سیدضیاء هم اتهام مشخصی نسبت به سران قاجار نداشت. بنابراین سیدضیاء دست به همان کاری زد که بن سلمان انجام می دهد. او از بازداشت شدگان قاجاری مبالغی جهت آزادی ارزش می گرفت.

زن مساله یکسان تجدد رضاه شاه و بن سلمان

صادق زیباکلام پاسخ می دهد ، آیا محمد بن سلمان، رضاشاه عربستان است؟

این استاد دانشگاه می گوید: وجه اشتراک دیگر ولیعهد عربستان با شاه پهلوی تصمیمات آنها راجع به زنان هست. رضا شاه اعتقاد بود زنان باید با اصلاحات، نوسازی و مدرنیته نقش جدی داشته باشند و همپای مردان تحصیل و فعالیت کنند. در آن مقطع زنان ایرانی با پوشیه در ملاء عام ظاهر می شدند و هیچ گونه صحبتی با مردان نمی کردند.

رضاشاه هم به سمت کشف حجاب رفت. او تصور می کرد تا زمانی که زنان با پوشیه و روبنده وجود دارد، امکان ندارد که زنان بتوانند فعالیت کنند. بن سلمان هم مشابه همین کار را انجام می دهد. هرچند او حجاب را منع نکرده است ولی اجازه رانندگی به زنان و کار کردن را به زنان داده هست. به اعتقاد زیباکلام، از دیگر وجوه تشابه بن سلمان با رضا شاه در این است که هیچ کدام از آنها به آزادی بیان و فعالیت گروه های سیاسی اعتقادی ندارد. هردوی این افراد از منظر شیوه حاکمیتی خود اقتدار گرا هستند.

از زمانی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این کشور دست به بعضی اصلاحات زده هست، جهت توصیف کارها او از عنوانی مثل تجدد آمرانه استفاده می‌شود. این اصطلاح جهت ب

فرق بن سلمان و رضاخان

او در بیان مقایسه تجدد رضاشاه و بن سلمان می گوید: رضاشاه هنگامی که نوسازی را شروع کرد تنها نبود. در کنار رضاشاه کسانی مثل ذکاء الملک فروغی، حسن تقی زاده، علی اکبر داور و عبدالحسین تیمورتاش بودند که به مدرنیزه کردن کشور اعتقاد داشتند. بسیاری از ایده ها مثل تاسیس دانشگاه هم از سوی این افراد مطرح شد. ولی بن سلمان ظاهرا در این زمینه تنهاست و گویا شبیه به گروهی که در کشور عزیزمان ایران با رضاشاه فعالیت می کردند، در عربستان وجود ندارد که بن سلمان از آن به عنوان بازوی اجرایی خود عمل کند. در عین حال دانشجویان و زنان از کارها بن سلمان پشتیبانی می کنند و بن سلمان توانسته در دنیا عرب وجهه فردی را پیدا کند که به دنبال پیشرفت و ترقی است.

صادق زیباکلام پاسخ می دهد ، آیا محمد بن سلمان، رضاشاه عربستان است؟

مفتی های عربستان بزرگترین ترساندن بن سلمان

این استاد دانشگاه بزرگترین مسئله و تهدیدی پیش روی بن سلمان را علمای وهابی عربستان و جریانات فکری سلفی می داند و می گوید: آنها مخالف هرگونه از این کارها بن سلمان هستند. مفتی های عربستان اکنون به خاطر محبوبیتی که بن سلمان جهت خود کسب کرده و هم به خاطر قدرتی که در دست دارد، خیلی جا جهت مانور ندارند، ولی بدون رهبران عربستان، در نخستین فرصتی که پیدا کنند مقابله و رویارویی خود را با بن سلمان نشان می دهند.

زیباکلام در ارتباط با نتیجه بخشی اصلاحات بن سلمان می گوید: بخشی از این اصلاحات که با زنان ارتباط دارد، حتی اگر به نتیجه نرسد بازگشت ناپذیر هست. حتی اگر بن سلمان هم در قدرت نباشد، مفتی های عربستان نمی توانند بعد از چند سال دوباره بگویند زنان دیگر حق رانندگی ندارند. ولی آزمون نهایی جهت بن سلمان، اصلاحات سیاسی هست. اینکه زنان بتوانند رانندگی کنند یا اجازه کار داشته باشند اصلاحات اجتماعی هست. ولی اصلاحات واقعی اصلاحات سیاسی هست، یعنی اینکه آیا بن سلمان اجازه انتخابات آزاد در عربستان را صادر می کند یا خیر؟ آیا او آزادی مطبوعات می دهد؟ آیا او حاضر می شود از قانون تمکین کند و بالاتر از قانون حکومت نکند؟ آیا او اجازه می دهد از او انتقاد شود؟ این سوالات آزمون نهایی جهت اصلاحات بن سلمان هست. با اصلاحات سیاسی است که بن سلمان می تواند اصلاحات اجتماعی را نیز عمیق تر کند، در غیر اینصورت همین اصلاحات اجتماعی هم ناقص باقی می ماند.

تجدد بن سلمان آمرانه تر است

زیباکلام اعتقاد است: هنگامی که اجازه گسترش تحصیلات در عربستان صادر می شود یا به زنان اجازه حضور فعال در اجتماع داده می شود، میزان مطالبات زیاد کردن پیدا می کند و مطالبات دانشجویان و زنان سعودی رفته رفته سیاسی می شود. آنجاست که اگر بن سلمان نخواهد به اصلاحات سیاسی تن دهد با پرسشها زیادی رو به رو می شود. یعنی بن سلمان حاضر نیست در برابر مطالبات لایه های اجتماعی به وجود آمده پاسخگو باشد. این دقیقا عین داستانی است که در وقت پهلوی ها اتفاق افتاد؛ یعنی مدرنیته صورت گرفت ولی آنها حاضر نبودند به مطالبات تازه تن دهند. او در آخر می گوید: تجدد بن سلمان آمرانه تر از تجدد رضاشاه است ولی اگر او نخواهد به حوزه اصلاحات سیاسی ادامه پیدا کند، جامعه عربستان با بحران رو به رو می شود.

واژه های کلیدی: سیاسی | عربستان | عربستان، | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs