مرز ایران کرواسی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

مرز: ایران کرواسی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی توقف سرطان پروستات با ایمونوتراپی

محققان انگلیسی می گویند، با استفاده از یک داروی تازه ایمونوتراپی می توان افراد مبتلا به سرطان پروستات را زنده نگه داشت. آنها این یافته را موفقیتی جهت بیماران مب

توقف سرطان پروستات با ایمونوتراپی

توقف سرطان پروستات با ایمونوتراپی

عبارات مهم : ایمنی

محققان انگلیسی می گویند، با استفاده از یک داروی تازه ایمونوتراپی می توان افراد مبتلا به سرطان پروستات را زنده نگه داشت. آنها این یافته را موفقیتی جهت بیماران مبتلا به نوع غیرقابل درمان این سرطان می دانند.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، ایمونوتراپی « ایمنی درمانی » با راه اندازی سیستم ایمنی به شناسایی سلول های سرطانی کار می کند؛ این روش درمانی هم اکنون در اشکال پیشرفته سرطان از جمله سرطان ریه استفاده می شود.

اما این نخستین بار است که مشخص شده است ایمونوتراپی در درمان سرطان پروستات نیز موثر هست؛ سرطان پروستات سومین نوع کشنده سرطان است.

توقف سرطان پروستات با ایمونوتراپی

محققان بیمارستان Royal Marsden در لندن در یک مطالعه جهت نخستین بار متوجه شدند که با استفاده از داروی تازه ایمونوتراپی Pembrolizumab می توان تومورهای پروستات را مورد نشانه قرار داد.

این مطالعه نشان داد که بیش از یک سوم از مردانی که گزینه ای جهت درمان سرطان پروستات خود نداشتند یکسال بعد از دریافت داروی Pembrolizumab هنوز زنده مانده اند و از هر 10 نفر یک نفر یک سال بعد از دریافت این دارو رشدی در تومورهای خود مشاهده نکردند.

محققان انگلیسی می گویند، با استفاده از یک داروی تازه ایمونوتراپی می توان افراد مبتلا به سرطان پروستات را زنده نگه داشت. آنها این یافته را موفقیتی جهت بیماران مب

داروی Pembrolizumab روشی را نشان می دهد که به سیستم ایمنی کمک می کند به سلول های سرطانی حمله کند. این دارو در بعضی افراد حتی باعث کوچک شدن تومورهای آنها شد.

محققان اکنون در صدد شناسایی ژن هایی هستند که به آنها می گوید چه کسی زیاد از این دارو منفعت می برد.در تحقیق اخیر ژنتیک های تومورها بررسی و مشخص شد که گروه های خاصی از بیماران احتمالا از این روش درمانی منفعت می برند.

درحالی که فقط 5 درصد مردان حاضر در این مطالعه بعد از درمان شاهد کوچک یا ناپدید شدن تومورهای خود بودند ولی زیاد این افراد حامل جهش هایی در ژن های دخیل در ترمیم دی.ان.ای بودند.

توقف سرطان پروستات با ایمونوتراپی

محققان حدس می زنند که شناسایی این سلول های سرطانی و حمله به آنها احتمالا جهت سیستم ایمنی ساده است آیا که آنها متفاوت از سلول های سالم به نظر می رسند.

داده های ناشی از بعضی انواع دیگر سرطان مانند سرطان روده نیز بطور مشابه نشان داده اند که تومورهای حامل نقص هایی در دی.ان.ای زیاد به ایمونوتراپی حساس هستند.

محققان انگلیسی می گویند، با استفاده از یک داروی تازه ایمونوتراپی می توان افراد مبتلا به سرطان پروستات را زنده نگه داشت. آنها این یافته را موفقیتی جهت بیماران مب

محققان خاطر نشان کردند که مطالعه آنها نشان داده است که زیرمجموعه ای از مردان مبتلا به سرطان پروستات غیر قابل درمان می توانند از ایمونوتراپی منفعت ببرند و این افراد زیاد مشمول بر بیمارانی می شوند که در تومورهای خود از جهش های خاص ترمیم دی.ان.ای برخوردار هستند.

واژه های کلیدی: ایمنی | درمانی | محققان | مطالعه | پروستات | سرطان ریه | سرطان روده | سرطان پروستات | درمان سرطان پروستات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs