مرز ایران کرواسی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

مرز: ایران کرواسی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

تصویر ، واکنش مجری تلویزیون به تنش میان بازیگران و صورت های معروف و خبرنگاران

شاهین جمشیدی به اتفاقات رخ داده میان بازیگران و خبرنگاران در روزهای اخیر تصویر العمل نشان داد. واکنش مجری تلویزیون به تنش میان بازیگران و صورت ..

ادامه مطلب

عکس) + دیدار وزرای خارجه کشور عزیزمان ایران و کرواسی در اسلو (

محمد جواد ظریف در حاشیه “مجمع اسلو” با آقای داور اشتیر، وزیر امور خارجه کرواسی دیدار و گفتگو کرد. دیدار وزرای خارجه کشور عزیزمان ..

ادامه مطلب